För att beställa Aktiemarknadsnämndens jubileumsskrift - vänligen klicka här.