Guide till Aktiemarknadsnämndens uttalanden

Senast uppdaterad: 2018-03-23

Aktiemarknadsnämndens offentliggjorda uttalanden sorterade i ämnesområden från uttalande 1986:1 till uttalande 2018:11. Sortering genomförs av Tobias Hultén, som även mottar synpunkter på sorteringen.

Uttalanden inom [klammer] är inaktuella, vilket innebär att frågeställningen inte längre är aktuell eller att Aktiemarknadsnämnden eller annan reglerare ersatt eller ändrat den regel som redovisas i uttalandet.

Innehållsförteckning