Aktiemarknadsnämndens sammansättning

F.d justitierådet Marianne Gernandt Lundius, ordf

Justitierådet Ann-Christine Lindeblad, vice ordf  
Senior Counsel Anders Ackebo
Verkställande direktör Mats Andersson
Direktör Ulf Aspenberg
Chefsjurist Carina Bergfelt
Advokat Jan-Mikael Bexhed
Ägaransvarig Ramsay Brufer
Advokat Peter Bäärnhielm
Styrelseledamot Cecilia Daun Wennborg
Chef för kommunikation och ägarstyrning Ossian Ekdahl
Styrelseledamot Karin Forseke 
Senior Advisor Anne Holm Rannaleet
Advokat Eva Hägg
Direktör Carl Johan Högbom
Managing director corporate finance Richard Josephson
Direktör Arne Karlsson
Justitierådet Margit Knutsson 
Advokat Sören Lindström
Advokat Dick Lundqvist
Advokat Wilhelm Lüning
Chefsjurist Nina Macpherson
Legal counsel Jens Nystrand
Advokat Robert Ohlsson
Jurist Eva Persson
Advokat Carl-Johan Pousette
Advokat Hans Schedin
Advokat Erik Sjöman, särskild rådgivare till Aktiemarknadsnämndens kansli
Övervakningschef Joakim Strid
Styrelseledamot Charlotte Strömberg
Chef juridiska tjänster Klas Tollstadius