Kontakt


Adj. prof. Rolf Skog (Direktör)
Telefon: 08-50 88 22 70
Mobil: 0734-48 80 28
E-mail: rolfskog[at]aktiemarknadsnamnden.se

Jur. kand. Erik Lidman (Föredragande)
Mobil: 0762-38 55 00
E-mail: eriklidman[at]aktiemarknadsnamnden.se


Information som enligt take-over reglerna ska sändas till Aktiemarknadsnämnden

Skicka till följande e-mailadress: info[at]aktiemarknadsnamnden.se  


Post- och besöksadress

Aktiemarknadsnämnden         
Väpnargatan 8, 6 tr.                
114 51 STOCKHOLM 

För kontaktuppgifter beträffande fakturering och andra administrativa frågor se fliken Kontakt administrativa ärenden

Jur. kand. Erik Lidman (Föredragande)
Mobil: 0762-38 55 00
E-mail: eriklidman[at]aktiemarknadsnamnden.se