Aktiemarknadsnämndens kansli

 

Adj. prof. Rolf Skog (Direktör)       08-50 88 22 70
                                              mobil   0734-48 80 28
Aktiemarknadsnämnden  
Väpnargatan 8, 6 tr.  
114 51 STOCKHOLM rolfskog[at]aktiemarknadsnamnden.se
   
      
Civilekonom Ragnar Boman (Föredragande) mobil   0703-49 22 46
   
   
  ragnarboman[at]aktiemarknadsnamnden.se
   
   

 Information som enligt take-over reglerna ska sändas till Aktiemarknadsnämnden mailas till följande
 e-mailadress: info[at]aktiemarknadsnamnden.se