Kontakt administrativa ärenden


Katarina Lidén
VD
Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden
Telefon: 08-50 88 22 75

Besöksadress: Nybrokajen 7, 5 tr.

Postadress: 

Aktiemarknadsnämnden         
Box 7354                
103 90 Stockholm

Telefon: 08-50 88 22 75 
E-mail:  info@godsedpavpmarknaden.se