Aktiemarknadsnämndens ledamöter


Aktiemarknadsnämndens uppdrag att verka för god sed på den svenska aktiemarknaden ställer höga krav på nämndens sammansättning. Nämnden består av en ordförande, en vice ord­förande och upp till 32 övriga ledamöter som är jurister, företagsledare och styrelseledamöter samt personer med anknytning till olika kategorier av ägare. Ledamöterna förordnas för två år i taget av Föreningen för god sed på värdepappers­marknaden.

Nedan återfinns samtliga nämndens ledamöter.

 

Marianne Gernandt Lundius, ordförande

lundius_2.jpg
Ledamot sedan: 2006. Ordförande sedan: 2016.
Född: 1949. 
Utbildning: Jur. kand.
Nuvarande befattning: -
Aktuella styrelseuppdrag: Kvinvest AB, Stiftelsen Mercuri Urval.
Urval av tidigare befattningar: Advokat affärsjuridik, ledamot och ordförande Högsta domstolen.


Sten Andersson, vice ordförande

Sten_Andersson.jpg

Ledamot sedan: 2020.
Född: 1955.
Utbildning: Jur.kand.
Nuvarande befattning: -
Aktuella styrelseuppdrag: Ordförande i Bokföringsnämnden, ordförande i Tillsynsnämnden för revisorer.
Urval av tidigare befattningar: Assessor i Göta hovrätt 1990, rättschef i Justitiedepartementet 2004-08, president i Hovrätten för Nedre Norrland 2008-2010, president i Göta hovrätt 2011-2016, ledamot Högsta Domstolen.


Johan Danelius, vice ordförande

Johan_Danelius.jpg
Ledamot sedan: 2022.
Född: 1968.
Utbildning: Jur. kand.
Nuvarande befattning: Justitieråd i Högsta domstolen sedan 2020. 
Aktuella styrelseuppdrag: Vice ordförande i Mediernas etiknämnd, ledamot i Nasdaq Stockholms Disciplinnämnd.
Urval av tidigare befattningar: 
Expeditionschef m.m. i Justitiedepartementet, advokat.

Jan-Mikael Bexhed 

Bexhed.jpg
Ledamot sedan: 2006 (expert 1999-2005).
Född: 1954.
Utbildning: Jur. kand och jur.lic.
Nuvarande befattning: Advokat, egen verksamhet.
Aktuella styrelseuppdrag: Domarnämnden, ersättare.
Urval av tidigare befattningar: Bolagsjurist, chefjurist och vice VD hos Försäkrings AB Skandia, huvudstyrelsen i Sveriges Advokatsamfund.


Ramsay Brufer

Brufer.jpg
Ledamot sedan: 2014.
Född: 1959.   
Utbildning: Ekonom.
Nuvarande befattning: -
Aktuella styrelseuppdrag: Ordförande Ancore Fastigheter AB, ordförande Swedish Airport Infrastructure AB.
Urval av tidigare befattningar: Head of Corporate Governance, Alecta 1997-2021.


Peter Bäärnhielm

Peter_Baarnhielm.jpg

Ledamot sedan: 2001.
Född: 1958.   
Utbildning: Jur. kand. 1985 och doktorandstudier 1985-1987.
Nuvarande befattning: Ansvarig Capital Markets och Public M&A, Wigge & Partners Advokat KB
Aktuella styrelseuppdrag: Utvecklingsaktiebolaget Laburnum, Briban Invest AB, Stiftelsen Borgerskapets Enkehus och Gubbhus
Urval av tidigare befattningar: Co-Head of Corporates & Institutions Sweden, Danske Bank (2015-2020), Head of Capital Markets Group/Delägare, Advokatfirman Vinge (2012-2015), Nordic Head of Investment Banking, Carnegie (2006-2012)


Cecilia Daun Wennborg

Wennborg.jpg
Ledamot sedan: 2018.
Född: 1963.  
Utbildning: Civilekonom.
Nuvarande befattning: Styrelseproffs.
Aktuella styrelseuppdrag: IcaGruppen AB, Getinge AB, Loomis AB, Bravida AB, Hoist Finance AB, Oncopeptides AB, Atvexa AB, Sophiahemmet IF/AB, Hotell Diplomat AB och Stiftelsen Oxfam Sverige.
Urval av tidigare befattningar: Vice VD Ambea, VD Carema, CFO Carema, Sverigechef Skandia, tf VD Skandiabanken, VD Skandia Link.


Ossian Ekdahl

Ekdahl.jpg
Ledamot sedan: 2010.
Född: 1961.  
Utbildning: Ekonomie Licentiat Handelshögskolan i Stockholm.
Nuvarande befattning: Chef ägaransvar, Första AP-fonden sedan 2003.
Aktuella styrelseuppdrag: Ledamot i StyrelseAkademien Sverige.
Urval av tidigare befattningar: Handelshögskolan i Stockholm, Universitetet i Karlstad, Finansdepartementet, Riksbanken.


Karin Forseke 

Forseke.png
Ledamot sedan: januari 2018.
Född: 1955.
Utbildning: Studier UCLA extension, Los Angeles i ekonomi, sociologi och marknadsföring.
Nuvarande befattning: Styrelseledamot, rådgivare.
Aktuella styrelseuppdrag: Ledamot Greater Than AB.
Urval av tidigare befattningar: VD Carnegie Investment Bank AB, Chief Operating Officer vid London International Financial Futures Exchange LIFFE, Financial Advisor Prudential Bache USA och rådgivare till Mats Odell kommun- och finansmarknadsminister, Finansdepartementet.  Ordförande i Alliance Trust Plc, vice ordförande i den brittiska finansinspektionen FSA (the Financial Services Authority) styrelsemedlem i Wallenius Lines, Soya Group AB, European Council on Foreign Relations, Kungliga Operan.


Anne Holm Rannaleet

Rannaleet.jpg
Ledamot sedan: 2010.
Född: 1954. 
Utbildning: Civilekonom.
Nuvarande befattning: Executive Director IKARE Ltd; Senior Advisor Public Affairs, IK Investment Partners.
Aktuella styrelseuppdrag: Unicus Holding A/S, Polaris Management AS, Ideella Föreningen Effektfullt, Insamlingsföreningen Kinondo Support, IKARE Ltd.
Urval av tidigare befattningar: Delägare IK Investment Partners tom 2008; SEB/Enskilda Fondkommission/Enskilda ventures 87-93; Atlas Copco AB 81-86, Svenska Peugeot AB 77-81.


Carl Johan Högbom

Högbom.png
Ledamot sedan: Januari 2018.
Född: 1957.
Utbildning: Civilekonom, Stockholms Universitet.
Nuvarande befattning: - 
Aktuella styrelseuppdrag: Vice ordförande i Sveriges Aktiesparares Riksförbund, ledamot i Disciplinnämnderna vid Nasdaq Stockholm och Swedsec.
Urval av tidigare befattningar: VD Stockholmsbörsen.


Richard Josephson

Josephson.png
Ledamot sedan: 2016.
Född: 1957.
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm.
Nuvarande befattning: Managing Director, Corporate Finance, SEB.
Aktuella styrelseuppdrag: -
Urval av tidigare befattningar: EQT Partners, Goldman Sachs.


Arne Karlsson

Karlsson.jpg
Ledamot sedan: 2003.
Född: 1958
Utbildning: Civ. ek.
Nuvarande befattning: -
Aktuella uppdrag: Ordförande Ecolean, Einar Mattsson, ROL, TAK Ltd, Kollegiet för svensk bolagsstyrning, World´s Children´s Prize Foundation. Ledamot: A P Möller-Maersk, Girovent Holding.
Urval av tidigare befattningar: VD Ratos 1999-2012, Atle 1993-1998, Hartwig Invest 1988-1993, flertal befattningar inom Aktiv Placering SEB 1992-1998.


Sören Lindström

Lindström.jpg
Ledamot sedan: 1994.
Född: 1952
Utbildning: Jur. kand.
Nuvarande befattning: -
Aktuella styrelseuppdrag: -
Urval av tidigare befattningar: Advokat, partner Hannes Snellman Advokatbyrå, Alfred Berg Fondkommission Corporate Finance, Handelsbanken Corporate Finance.


Wilhelm Lüning

Luning.jpg
Ledamot sedan: 2015.
Född: 1959. 
Utbildning: Jur. kand.
Nuvarande befattning: Advokat, Advokatfirman Cederquist.
Aktuella uppdrag: Nasdaq Stockholms Disciplinnämnd.
Urval av tidigare befattningar: - 


Nina Macpherson

Macpherson.jpg
Ledamot sedan: 2011.
Född: 1958. 
Utbildning: Jur kand.
Nuvarande befattning: -
Aktuella styrelseuppdrag: Traton SE, Scania AB, Scandinavian Enviro Systems AB.
Urval av tidigare befattningar: Chefsjurist Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Styrelseledamot Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut, Styrelseledamot Aktiemarknadsbolagens förening, Styrelseledamot Institutet mot Mutor, Advokat Rydin & Carlsten Advokatbyrå, bolagsjurist Salénrederierna.


Patrik Marcelius

PatrikMarcelius..jpg

Ledamot sedan: 2022.
Född: 1974.
Utbildning: Jur. kand.
Nuvarande befattning: Advokat, delägare i Mannheimer Swartling Advokatbyrå.
Aktuella uppdrag: Ledamot av Nasdaq Stockholms disciplinnämnd.
Urval av tidigare befattningar: -


Jens Nystrand

Nystrand.jpg
Ledamot sedan: januari 2016.
Född: 1973.   
Utbildning: Jur kand, civilekonom.
Nuvarande befattning: Managing Director, Nordea Corporate Finance & ECM.
Aktuella styrelseuppdrag: -
Urval av tidigare befattningar: Biträdande jurist och advokat Mannheimer Swartling Advokatbyrå.


Robert Ohlsson

Ohlsson.png
Ledamot sedan: 2014.
Född: 1954    
Utbildning: Jur. kand.
Nuvarande befattning: Advokat, Nord Advokater.
Urval av tidigare befattningar: -


Eva Persson

Persson.jpg
Ledamot sedan: 2014.
Född: 1953.  
Utbildning: Jur.kand, Fil.mag.
Nuvarande befattning: -
Aktuella styrelseuppdrag: -
Urval av tidigare befattningar: Chefsjurist Volvokoncernen, styrelseledamot Andra AP-fonden, Norsk Hydro ASA, Deutz AG, Platzer Fastigheter Holding AB, ledamot Näringslivets Börskommitté.


Carl-Johan Pousette

Pousette.jpg
Ledamot sedan: 2010.
Född: 1957.  
Utbildning: Jur. kand.
Nuvarande befattning: Advokat, delägare Advokatfirman Hammarskiöld & Co.
Urval av tidigare befattningar: Jurist SEB Enskilda, Skandinaviska Enskilda Banken, jurist Alfred Berg Fondkommission, jurist Enskilda Juridik, Skandinaviska Enskilda Banken, biträdande jurist Hedberg & Co Advokatbyrå.


Hans Schedin

Schedin.jpg
Ledamot sedan: 2010.
Född: 1945.  
Utbildning: Jur. kand.
Nuvarande befattning: Advokat. Next Advokater KB.
Aktuella uppdrag: Ordförande i Stabelo Asset Management AB, ordförande i SwedSecs disciplinutskott.
Urval av tidigare befattningar: Stf generaldirektör och chefsjurist Finansinspektionen, Departementsråd Finansdepartementet.

Bo Selling

Bild_Bo_S.jpg
Ledamot sedan: 2022.
Född: 1958.
Utbildning: Civ. ing., Linköpings Tekniska Högskola, 1983.
Nuvarande befattning: -
Aktuella styrelseuppdrag:
Ordförande Sydholmarna Kapitalförvaltning AB, ledamot L E Lundbergföretagen AB.
Urval av tidigare befattningar: Midland Montagu Bank, HSBC James Capel, AMF Pension, Handelsbanken Fonder, Aktiechef Alecta.


Erik Sjöman, särskild rådgivare till Aktiemarknadsnämndens kansli

Sjöman.jpg
Ledamot sedan: 2014.
Född: 1975.
Utbildning: Jur. kand.
Nuvarande befattning: Advokat, delägare i Advokatfirman Vinge.
Aktuella styrelseuppdrag: Sveriges Advokatsamfund, Affärsrättsligt Centrum vid Lunds universitet
Urval av tidigare befattningar: Ledamot av Nasdaq Stockholms bolagskommitté 2010-2016.


Charlotte Strömberg

Strömberg.jpg
Ledamot sedan: 2016.
Född: 1959.
Utbildning: Civilekonom.
Nuvarande befattning: Styrelsearbetare och investerare.
Aktuella styrelseuppdrag: Clas Ohlson AB, Kinnevik AB, samt Lindéngruppen AB. Vice ordförande Sofina S.A. 
Urval av tidigare befattningar: Styrelseledamot i ett tiotal noterade bolag, CEO JLL Nordics,  Head of Investment Banking Carnegie Investment Bank, Director Alfred Berg Corporate Finance, Aktieanalytiker Robur.


Anna Surtevall
HyperFocal: 0
Ledamot sedan: 2022.
Född: 1955.
Utbildning: Jur. kand.
Nuvarande befattning: -
Aktuella styrelseuppdrag: -
Urval av tidigare befattningar: Head of Corporate Governance and Dispute Resolution, Telefonaktiebolaget LM Ericsson; Advokat, Partner, VD, Setterwalls Advokatbyrå; Bolagsjurist, Salénrederierna.


Ola Åhman


Ola_Ahman.jpg
Ledamot sedan: 2020.
Född: 1964.
Utbildning: Jur. dr., jur. kand. 
Nuvarande befattning: Advokat, delägare i Hannes Snellman Attorneys ltd.
A
ktuella styrelseuppdrag: -
Urval av tidigare befattningar: Ledamot av huvudstyrelsen för Sveriges Advokatsamfund 2013-2019.