Kontakt angående ansökningar och uttalanden


Adj. prof. Rolf Skog (Direktör)
Telefon: 0708-17 96 54
E-mail: rolfskog@aktiemarknadsnamnden.se

Docent Erik Lidman (Föredragande)
Telefon: 0762-38 55 00
E-mail: eriklidman@aktiemarknadsnamnden.se


Information som enligt take-over reglerna ska sändas till Aktiemarknadsnämnden

Skicka till följande e-mailadress: info@aktiemarknadsnamnden.se  

Besöksadress:

Nybrokajen 7, 5 tr.

Postadress: 

Aktiemarknadsnämnden         
Box 7354                
103 90 Stockholm

För kontaktuppgifter beträffande fakturering och andra administrativa frågor se fliken Kontakt administrativa ärenden.