Konsultation


Bolag, rådgivare eller annan kan hos nämndens kansli begära informell diskussion av en fråga utan att frågan prövas av nämnden. En sådan konsultation kan ske genom e-post eller per telefon.

De besked som kansliet lämnar i konsultationer binder inte Aktiemarknadsnämnden. Om den som konsulterat nämnden i en viss fråga sedermera begär att nämnden formellt prövar saken, sker den prövningen förutsättningslöst. Innehållet i konsultationer offentliggörs inte.

För konsultation som kräver viss utredning är minimiavgiften 3.000 kr. Enklare frågor besvaras kostnadsfritt.

Kontakt för konsultation

Rolf Skog (Direktör)
Telefon: 0708-17 96 54

E-mail: rolfskog@aktiemarknadsnamnden.se