Aktiemarknadsnämnden har till uppgift att genom uttalanden, rådgivning och information verka för god sed på den svenska aktiemarknaden.
       

Aktuellt

     
2006-11-08 Fusion (Segulah - NEA)   2006:40
2006-11-07 Undantag från budplikt (Taflin/Littco - Digital Vision)   2006:41
2006-10-06 Valberednings sammansättning (Cevian - Volvo)   2006:31
2006-10-02 Eventuell fusion (Opica - Capio)   2006:30
2006-09-16 Förlängd frist för uppköpsprospekt (MAN -Scania)   2006:28
2006-09-08 Segulah - NEA Tolkningsbesked ang revisorsgranskning av erbjudandehandling   2006:26
2006-08-24 Dispens från skyldighet att lämna bud på konvertibler och teckningsoptioner (Opica - Capio)   2006:24
2006-08-24 Uteslutande av målbolagsaktieägare i vissa länder   2006:22
2006-08-24 Utebliven flaggning i NetOnNet   2006:19
2006-07-31 Hans Pandeya - Add Your Logo Group AB - Undantag från budplikt   2006:17
2006-07-18 Erik Selin Fastigheter AB - Tripep AB - Undantag från budplikt   2006:16
2006-07-12 Axel Johnson AB - Mekonomen AB - Tolkningsbesked om budplikt   2006:15
2006-06-29 Undantag från budplikt (Kaneteg - GetUpdated Sweden/Eastpoint)   2006:13
2006-06-21 Aktiemarknadsnämndens remissvar:
Departementspromemorian Några aktiebolagsrättsliga frågor
  Läs mer
2006-06-08 Förlängd frist för uppköpsprospekt (Nordic Mining - Gexco)   2006:10
2006-05-12 Undantag från budplikt (Phonera - Viking Telecom)   2006:09
2005-05-04 Undantag från budplikt (flera ägare - Doro)   2006:08
2006-03-13 Inlösenprogram (SSAB)   2006:06
2006-04-01 Aktiemarknadsnämndens får fast kansli och förändrad sammansättning   Läs mer
2006-02-16 Inlösen, NBKs takeoverregler (Oriflame)   2006:05
2006-02-16 Undantag från budplikt (Gabrielsson - Borås Wäfveri)   2006:04
2006-02-09 Undantag från budplikt (Pavl Lautrup - Betting Promotion)   2006:03
2006-01-18 God sed vid beslut om byte av marknadsplats (Stille)   2006:02
2006-01-09 Prospekt vid offentligt bud (AcandoFrontec - Resco)   2006:01
2005-11-25 Aktiegåva till anställda (OMX)   2005:52
2005-11-17 Undantag från budplikt (TBS Infrastructure AB - Glocalnet)   2005:50
2005-11-11 Tolkning budpliktsregler (Nordnet Pensionsförsäkrings AB)   2005:49
2005-11-09 Vissa frågor vid offentligt bud (Skandia, bud från Old Mutual)   2005:48
2005-11-06 Målbolags åtgärder vid offentligt bud (Skandia, bud från Old Mutual)   2005:47
2005-10-27 Frågor om Old Mutuals bud på Skandia   2005:46
2005-10-22 Undantag från budplikt (Bo Håkansson med bolag - Biolin)   2005:45
2005-10-02 Undantag från budplikt (Digital Vision - Lars Taflin med närst.)   2005:44
2005-09-27 Undantag från budplikt (Fingerprint Cards - Technoimagia)   2005:43
2005-09-26 Undantag från budplikt (Nordea Bank, Weland - Klippan)   2005:42
2005-09-26 Undantag från budplikt (Magic House - Sven Aage Bengtson )   2005:41
2005-09-21 Förlängd frist för uppköpsprospekt (Old Mutual - Skandia)   2005:40
2005-09-27 Kritik för försenad flaggning (East Capital - HQ Fonder)   2005:39
2005-09-13 Utformning av bud (Skandia)   2005:38
2005-09-13 Tillhandahållande av prospekt (Hexagon - Leica)   2005:37
2005-09-04 Villkor vid offentligt bud (Old Mutual - Skandia)   2005:36
2005-09-02 Undantag från budplikt (Gamers Paradise Holding - Tilford Investments Ltd)   2005:35
2005-09-02 Tolkning av budpliktsregler (Aspiro - Schibsted)   2005:34
2005-09-01 Villkor vid offentligt bud (Old Mutual - Skandia)   2005:33
2005-08-31 Utformning av bud (Old Mutual - Skandia)   2005:32
2005-08-25 Aktiemarknadsnämndens remissvar:
Takeover-utredningens betänkande Ny reglering av offentliga uppköpserbjudanden (SOU 2005:58)
  Läs mer
2005-08-18 Undantag från budplikt (av Richards & Panday - BubbelTian)   2005:31
2005-08-12 Undantag från budplikt (TBS Infrastructure och Quotz - Glocalnet)   2005:30
2005-08-04 Undantag från budplikt (Adiutare - Lightlab)   2005:29
2005-07-31 Undantag från budplikt (Erik Selin Fastigheter - Enlight)   2005:28
2005-07-23 Undantag från budplikt (Nethouse Precio, Precio - Forum SQL)   2005:27